Для подтверждения авторства введите
e-mail, указанный при добавлении материала.
На этот адрес электронной почты будет отправлена ссылка для редактирования

Ян Бадура

Jan Badura (ur. 27 listopada 1898 w Czechowie, zm. 16 listopada 1966 w Rybniku) – działacz polskiego, rosyjskiego i francuskiego ruchu komunistycznego. Rodzice Badury, Jan i Agnieszka (z domu Widlińska) mieszkali na stałe w Sosnowcu, ojciec pracował w hucie Katarzyna. Badura przez 5 lat był uczniem szkoły w Sosnowcu. Po wybuchu I wojny światowej znalazł się w Rosji. Od 1915 roku pracował w fabryce Metalizator w Petersburgu. W czasie rewolucji lutowej stał się członkiem Gwardii Czerwonej i brał udział w rewolucji październikowej. Później służył w mariańskim pułku, a w lutym 1918 roku wstąpił do Armii Czerwonej. Pod Pskowem dostał się do niewoli niemieckiej i został przewieziony do Czerska. Tam też ciężko zachorował i musiał leczyć się w szpitalu jeszcze po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Po powrocie do Sosnowca podjął w październiku 1919 roku pracę w kopalni Hrabia Renard, wstąpił także do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Był również działaczem w klasowym związku zawodowym.

Этот материал опубликован в разделе «Герои в лицах – они приближали Победу над нацизмом».
© При использовании материала ссылки на автора и сайт обязательны! Получить выходные данные
Автор:
Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Игнацего Лукасевича в Кросне
Размер файлов: 538.00 kB
Дата публикации: 02.09.2019
 Внести правки в свой материал

 Выходные данные (библиографическая ссылка):

Мартына М. . Ян Бадура // Международный проект для учителей, преподавателей и студентов «О России по-русски» // URL: https://o-rossii.ru/catalog/poland/heroes/file/277-yan-badura (дата обращения: 16.08.2022)
  Скачать сертификат
 
  Скачать материал (538.00 kB)